disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij B. Struijk Holding B.V.. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van B. Struijk Holding B.V is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan B. Struijk Holding B.V niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. B. Struijk Holding B.V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. B. Struijk Holding B.V geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.


T.l.s system

T.L.S system is een productnaam voor een veiligheidssysteem dat wordt toegepast voor het veilig laden en lossen van trailers.
T.L.S system is een onderdeel van

B.Struijk Holding B.V.

.


T.l.s system

T.L.S system wordt geleverd en geproduceerd door:
ROEST & MOREE B.V
Transportstraat 21-23 2861 DX
BERGAMBACHT
KvK - nr 290.51.406T.l.s system

T.L.S system is gepatenteerd onder nr 1042263
door:
B.Struijk Holding B.V.
Guldenweg 26 3341 CK
HENDRIK- IDO- AMBACHT
KvK - nr 24395819

.